Admin

Sandis Zučiks
Projekta "Danču krātuve" autors un izstrādātājs
[email protected]
Facebook

Raitis Sondors
Danču muzikants


Sadarbības partneri:

Par iespējām iepazīties ar latviešu tradicionālo mūziku, apmeklēt Skaņumājas mūzikas instrumentu ekspozīciju, kā arī praktiski apgūt instrumentu spēli, uzziniet biedrības “Skaņumāja” mājaslapā: muzikanti.lv

Par iespējām piedalīties folkloras tradīciju uzturēšanā, dziedāšanas prasmju pilnveidē, dejas soļa izkopšanā, uzziniet LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ mājaslapā: dandari.lv


Izsakām pateicību projekta finansiālajiem atbalstītājiem

Paldies visiem brīvprātīgajiem atbalstītājiem

Folkloras kopas:

  • Dandari
  • Svārta
  • Karikste
  • Baltava
  • Ogres danču klubs
  • Lūznavas muižas kadriļu grupa

Kā arī paldies Daugavas muzejam un Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam par iespēju veikt filmēšanu muzeju teritorijā.